Osvrti

OSVRTI STUDENATA DRAMATURGIJE, PREDMET LUTKARSTVO, NA 5. TAKMIČARSKI POZORIŠNI PROGRAM 5. FEDU

OSVRT NA V. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI 2019.

Benjamin Konjicija

DJECA POZORIŠTA – Osvrt na pozorišni program petog izdanja Festivala dječije umjetnosti

Emina Kovačević

OSVRT NA TAKMIČARSKI POZORIŠNI PROGRAM FESTIVALA DJEČIJE UMJETNOSTI SARAJEVO 2019.

Hamza Demirović