Djevojčica sa šibicama

 

d_3Udruženje dramskih umjetnika Altteatar Sarajevo i Studio lutkarstva Sarajevo

H.C. Andersen, Dubravka Zrnčić- Kulenović

DJEVOJČICA SA ŠIBICAMA

Režija: Dubravka Zrnčić-Kulenović

Scenski pokret, korežija i izbor muzike: Branko Banković

Likovna rješenja scene, kostim, video i grafički design: Naida Begović & Adisa Vatreš
Lutke: Ivanka Hristova-Radeva
Tehničko vodstvo: Irhad Hodžić

Igraju:

Alena Džebo-Hećo i Jasminka Požek-Božuta

O PREDSTAVI

Djevojčica sa šibicama nije uobičajena bajka, ona nema sretan kraj, u njoj glavna junakinja ne postaje princeza, niti pronalazi svog junaka na bijelom konju. Možda je baš zbog toga danas i više nego aktualna, primjerena vremenu u kome se susrećemo sa frapantnim podacima o tome koliko je djece u BiH izloženo nasilju, a koliko ih je satjerano na ulicu da prose i koliko ih uopće ne pohađa školu. Obespravljena, zapostavljena i često izložena ekonomskom nasilju, sva ta djeca dijele sudbinu Djevojčice koja u novogodišnjoj noći viri kroz prozore onih sretnijih i, iako su prozori zatvoreni, osjeća miris hrane, toplinu doma i čuje smijeh okupljene porodice.

S druge, pak, strane, postoji i veliki broj one djece koja, iako se nalaze s ove druge strane prozora, rastu u obiteljima u kojima roditelji nemaju vremena za njih, imaju sve što požele, ali ne i pažnju i ljubav. Usamljena i prepuštena sama sebi, ta djeca stižu na ulicu tragajući za prijateljstvom i razumijevanjem.

S toga smo kroz predstavu Djevojčica sa šibicama pokušali detektirati probleme koje govore o obespravljenom položaju djece danas u BiH, o njihovom sustavno oduzimanom pravu na normalno odrastanje. Zato smo predstavu locirali u prostor jednog podhodnika, išaranog, prljavog, hladnog i opasanog betonom, koji se, zahvaljujući imaginaciji i fantaziji, imanentnim samo djetetu, pretvara u prostor koji nema nikakvih ograničenja i u kojem se kroz igru, kreaciju i nadu dolazi do potpune slobode.