Pripovjedaonica bajki

Čitamo slikovnice i priče, kao da gledamo crtiće

Suzana Dedić, profesor predškolskog odgoja, bibliotekar, predsjednica Udruženja za promovisanje dječijeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu i mlade, DJETLIĆ. Trenutni aktuelni projekat udruženja je Škrinjica mašte u okviru koje organiziraju kreativne pričaonice za djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta.

Čitamo priču “Slonica Mica

Čitamo priču “Bao baobab i mala Kibibi

Čitamo priču “Čarobno putovanje kroz Stari grad

Čitamo priču “Znatiželjna koka

Knjigolina vam priča

Jagoda Iličić čita priču „Pjesma“ iz svoje knjige za djecu „Pričala nam teta Knjigolina“

Lidija Pavlović-Grgić, književnica i članica FEDU-ovog žirija za najljepšu neobjavljenu bajku i njezina kćer Meri Grgić koja čita pjesmu Grigora Viteza “Kako živi Antuntun”

JU “Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo” – Internet radionica “Čitam ti Lego”

Suzana Đikić čita priču “Miš vitez“, autor Ahmet Hromadžić. Certificirani tumač znakovnog jezika: Jasminka Proho

Suzana Đikić čita priču “Puž stolar“, autor Ognjen Livada. Certificirani tumač znakovnog jezika: Jasminka Proho

Suzana Đikić čita priču “Cvjetna dolina“, autora Kuzman Landeka. Certificirani tumač znakovnog jezika: Jasminka Proho

Suzana Đikić čita priču “Dugovrata žirafa“, autor Anto Gardaš. Certificirani tumač znakovnog jezika: Jasminka Proho