Kompletan program – FEDU 2024

Književno  druženje sa Fahrudinom Kučukom “Priče jednog vilenjaka” 

11h – Osnovna škola “Behaudin Selmanović”

 

Kreativna čitaonica Tete Pričalice 

Voditelj: Lidija Sejdinović 

11h – Osnovna škola “Ćamil Sijarić” 

 

Knjževno-kreativna čitaonica i druženje sa Lidijom Sejdinović i Šimom Ešićem 

13h – Osnovna škola “Fatima Gunić” 

 

Knjževno-kreativna čitaonica i druženje sa dječijim piscem “Od škole do škole”  

Mali književni karavan sa Fahrudinom Kučukom

12:30 h –Osnovna škola „Sokolje” 

 

Mali književni karavan sa dječijim piscima Muhidinom Šarićem i Bajruzinom Hajrom Planjcem 

14h – Osnovna škola „Maarif” 

 

Kreativne radionice „Šareni snovi“ za učenike nižeg razreda

VoditeljElma Bećirović 

Radionica žongliranja i cirkuskih vještina  

Voditelj: Almedina i André Knörr 

14h – Osnovna škola „Umihana Čuvidina” 

 

Književno  druženje sa dječijim piscem Ismetom Bekrićem i Fahrudinom Kučukom

14:30h – Osnovna škola  „Avdo Smailović” 

 

Strip-radionica na temu “Novi Grad Sarajevo”

Voditelj: Berin Tuzlić 

18:30h – Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko”   

Književno-kreativna čitaonica i druženje sa dječijim piscem “Od škole do škole”  

Mali književni karavan sa dječijim piscima Muhidinom Šarićem i Bajruzinom Hajrom Planjcem 

10h – Osnovna škola „Osman Nakaš” 

 

Posjeta i radionica u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine

Gosti: 15ero učenika iz Osnovne škole na području Općine Novi grad

10h 

   

Predstava “Šašavi brod” (djeca uzrasta od I do IV razreda)

11h – Multimedijalna sala Općine Novi Grad 

 

Književno-kreativna čitaonica i druženje sa dječijim piscem “Od škole do škole”  

Mali književni karavan sa Fahrudinom Kučuk i Lidijom Sejdinović 

12h – Osnovna škola „Mustafa Busuladžić” 

 

Književno – kreativno  druženje sa dječijim piscem Ismetom Bekrićem i Elmom Bećirević 

Kreativna radionica sa Elmom Obojimo snove“ by Alma Ras

VoditeljElma Bećirović 

13h – Osnovna škola “Džemaludin Čaušević” 

 

Književno-kreativna čitaonica i druženje sa dječijim piscem “Od škole do škole”  

Mali književni karavan sa dječijim piscem Šimom Ešićem 

14h – Osnovna škola „Osman Nuri Hadžić” 

 

Kreativna radionica “Proljetno šarenilo”

Djeca uzrasta od 8 do 10 godina, izrada unikatnih privjesaka od vune

Voditelj: Elma Bećirović

16h – 18h  Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko”

 

Strip-radionica na temu “Novi Grad Sarajevo”

Voditelj: Berin Tuzlić 

18:30h – Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko”   

Igranje kroz čitanje, čitanje kroz igranje na krilima slikovnice“  

Djetlićeva škrinjica mašte – Kreativna pričaonica sa Suzanom Dedić 

10h –  vrtić Vjeverica

 

Kreativna radionica Vunena čarolija“

„Laboratorija zabave“ u susret proljeću.

Voditelj: Elma Bećirović 

10h – vrtić Dječiji grad

Naučni skup na temu “Savremena bosanskohercegovačka bajka” 

Moderator: prof. dr. Vildana Pečenković 

11h – Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko”   

Književno-kreativna čitaonica i druženje sa dječijim piscen “Od škole do škole”  

Mali književni karavan sa Fahrudinom Kučuk i Lidijom Sejdinović 

11h – Osnovna škola „Skender Kulenović” 

Kreativna radionica ARTsee aplikacija

Voditelj: Aida Šarac- Berbić

12h – Umjetnička galerija BiH

Predstava “Princeza Zlatka u kraljevstvu boja“ Nevid teatar, Banja Luka, BiH

12h – JU Centar za kulturu i mlade Općine Centar Sarajevo, CKM

 

Predstava “Hrabra krojačica“ Kruševačko pozorište, Kruševac, Srbija

11h – Pozorište mladih Sarajevo

Knjževno-kreativna čitaonica i druženje sa dječijim piscem Šimom Ešićem  

13h – Osnovna škola “Meša Selimović” 

Kreativna radionica sa Tamarom Vučinić 

(6 djece starijih razreda koji imaju afiniteta prema slikarstvu u grupnom radu sa korisnicima Centra)

13h – Centar za slijepu i slabovidnu djecu

Književno kreativna čitaonica i druženje sa dječijim piscem “Od škole do škole”  

Mali književni karavan sa dječijim piscima Muhidinom Šarićem i Bajruzinom Hajrom Planjcem 

13h – Osnovna škola „Aneks” 

 

Književno  druženje sa dječijim piscem Ismetom Bekrićem i Elmom Bećirević

za učenike od 1 do 4 razreda

14h – Osnovna škola “Aleksa Šantić”

Predstava “Šta ću biti kad odrastem?“ Mali teatar, Zagreb, Hrvatska

14h – Multimedijalna sala Općine Novi grad

 

Kreativna radionica  “Bosanskohercegovačke narodne bajke”

Uz pripovijedanje i pentatonsku muziku na violini uranjamo u čarobni svijet bajki

Voditelj: Marina Đorđević 

14h – Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar” (Optimalno 6 odjeljenja)

 

Kreativna radionica “Proljetno šarenilo”

Djeca uzrasta od 9 do 12 godina, izrada privjesaka i igračaka od prirodnih materijala

Voditelj: Elma Bećirović

16h – 18h Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko”

 

Kreativna radionica „Storytelling & emocije“ 

Voditelj: Ilma Islambegović-Fišo 

17h – Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko”   

 

Strip-radionica na temu “Novi Grad Sarajevo”

Odabrati 10ero osnovaca (viših razreda koji imaju afiniteta prem ovoj vrsti umjetnosti i crtanju)

Voditelj: Berin Tuzlić 

18:30h – Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko”  

 

ZATVARANJE 10. FESTIVALA DJEČIJE UMJETNOSTI FEDU

Predstava“ Londonska priča“ iMTM Sarajevo, BiH

19h – Pozorište mladih Sarajevo

Otvaranje 10.  Festivala dječije umjetnosti u Općini Novi Grad 

Predstava “Za bajke nema zime“ Mala scena, Zagreb,  Hrvatska

11h – Multimedijalna sala Općine Novi Grad ili Centar Safet Zajko

Postavke izložbe radova u glini sa prošlogodišnjeg 9. FEDU u Novom Gradu

10h – Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko”

Kreativna radionica ARTsee aplikacija

Voditelj: Aida Šarac- Berbić

12h – Brusa Bezistan

Predstava “Bilo jednom jedno jaje“ Pozorište lutaka Mostar

13h – Pozorište mladih Sarajevo

Predstava “Petar Pan“ UO Kazališna družina IBM, Slavonski  Brod, Hrvatska

11h – Pozorište mladih Sarajevo OTKAZANO

 

Predstava “Šapat duše“ HNK Varaždin, Hrvatska

19h – Pozorište mladih Sarajevo OTKAZANO

Program 10. FEDU za 05.05.2024. otkazuje se radi proglašenog Dana žalosti u Kantonu Sarajevo.

Predstava “Maca Papučarica“ GKL Split

11h – Pozorište mladih Sarajevo

 

Predstava “Zašto ih nije briga“ Pozorište mladih Sarajevo, BiH

19h – Pozorište mladih Sarajevo

OTVARANJE 10. FESTIVALA DJEČIJE UMJETNOSTI FEDU

Predstava “Crno jagnje“ Puls Lazarevac, Srbija

11h – Pozorište mladih Sarajevo