Konkursi

POZIVI – KONKURSI

JAVNI POZIV 
10. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI FEDU 2024
Takmičarski pozorišni program
SELEKCIJA PREDSTAVA
JAVNI POZIV 
10. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI FEDU 2024
Za najljepšu bajku 2024. godine
Kategorija djeca 
REZULTATI KONKURSA/ NATJEČAJA
JAVNI POZIV 
10. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI FEDU 2024
Za najljepšu bajku 2024. godine
Kategorija odrasli
REZULTATI KONKURSA/ NATJEČAJA
JAVNI POZIV 
10. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI FEDU 2024
III Naučna konferencija
Savremena  bosanskohercegovačka bajka“
Temu i sažetak izlaganja dostaviti do 20.04.2024.
POZIV JE ZATVOREN