Program 2024

10. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI SARAJEVO

Održan je od 03.05. – 07.05.2024. godine

Općina Novi Grad Sarajevo

Održan je od 06.05. – 09.05.2024. godine
FEDU Aktivnosti-
Za bajke nema zime-

Kompletan program

KATALOG FEDU 2024 – link

Takmičarski pozorišni program

Žiri Takmičarskog pozorišnog programa – link

Program – Pokrovitelj: Općina Novi Grad Sarajevo

Od 06.05. – 09.05.2024

Filmska projekcija

Kreativno-edukativne radionice, takmičenja

prof. dr. Vildana Pečenković

Naučni skup