Online izložbe dječijih radova 2020

L’art Corner – Online izložba

Online izložba dječijih radova

Likovni radovi učenika osnovnih škola

Likovni radovi učenika OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”

Na temu karantene likovne radove su radili učenici OŠ “Kovačići”

Hesa Čerkić, učenica IV. razreda OŠ “Bloom” Sarajevo priča o svojim slikama