Predstava “Šašavi brod”

Predstava "Šašavi brod"
(djeca uzrasta od I do IV razreda)
Srijeda, 08.05. - 11h
Multimedijalna sala Općine Novi Grad

O PREDSTAVI:
Predstava “Šašavi brod”, kao polaznu tačku uspostavlja interakciju sa publikom, edukativne elemente koji su bazirani na zajedničkom angažmanu tijekom dramskih stanica, edukativni karakter ovoga komada koncentrisan je na nekoliko polaznih tačaka koje grade igru komada: JEZIK, EMPATIJA, ODNOSI PREMA  MATERIJALNOM I NEMATERIJALNOM, ZABAVA, IGRA,  OSLOBAĐANJE DJECE U JAVNOM PROSTORU.
Svaki element ove pozorišne predstave smješten je u maštovitu igru i zabavu duž dramskih stanica koje grade dva karakterno suprotna lika, LOŠA AJKULA i LOLO. Ovo je projekat koji je u svojoj pisanoj formi ostavio veliki utisak na sociološku i pedagošku scenu u BiH i državama regiona. Igra kroz teatar je dokazana kao najbolje sredstvo u samoj pedagogiji za djecu osnovnoškolskog uzrasta, čime se mi vodimo u svakom novom projektu koji predstavljamo našoj publici.
Radnja komada smještena je u zanimljivom i zamišljenom prostoru kao sredstvu što bolje komunikacije i interakcije sa publikom. Situaciju grade dva lika koja su u apsolutnom kontrastu (Loša Barbaloša i Lolla).
“Igre”, ova dva junaka koje su kao zadatak prelaska misije do važne pouke, svaka zasebno, gradi jednu edukativnu i angažiranu, gore pomenutu situaciju, kojom publika uključena aktivno u proces rješavanja zadataka uče i uz glumce učestvuju u rješavanju situacija.
Pozorišna predstava uz svoju svrhu edukacije i društvene angažiranosti, pruža veoma zanimljivu i maštovitu igru koju gradimo na sceni.

Radnja komada smještena je na maštovitoj palubi broda čiji je kapetan Loša Ajkula.
Loša Ajkula upada u strašnu oluju kada shvati da na brodu ima saputnika Lolo koji prokuži sve stahove Loše Ajkule.
Kapetan Loša je veoma iznenađen i sumnjičav kada shvati da na brodu nije sam, te ulazi u scenski sukob kroz dramske situacije ispunjene komičnim elementima sa likom Lolo.
S obzirom da Lolo shvata strahove kapetana, te odlučuje da igra na tu kartu. U ovom komadu dobijamo veliki broj raspleta i zapleta koji su, kroz žanr komedije,  najmlađima zanimljivi i potpuno šašavi kao i likovi komada.
Komad je sastavljen od malih sukoba između likova sve dok u jednoj dramskoj stanici ne shvate da imaju zajednički cilj, a taj zadatak ispunjava njihove karaktere, jer uopšte nije lak. Loša Ajkula i Lolo zajedno počinju potragu za blagom.
Na put do pronalaska blaga likovi ulaze u interaktivne igre, koreografije i pjesmice za djecu kojima se u igru komada direktno i indirektno uključuje publika.
Svaka dramska stanica komada ispunjena je zanimljivim, komičnim i poučniom zadacima na sceni od početka do kraja, te na taj način dinamika i ritam predstave drži pažnju publike kroz sredstva misterije, kao i očekivanja da li će kapetan i Lolo pronaći to famozno blago.
U ovom komadu čarobno blago je i najveći preokret dramske situacije, jer je upravo blago sredstvo iznenađenja kojim su likovi „prevareni” na kraju ove zanimljive, uzbudljive, poučne i komične predstave za djecu. Tim sredstvom na kraju komada ulazimo u edukativni karakter predstave, jer je najveće blago u znanju, ljubavi i poštovanju.
Jedna od također bitnih stavki ovog pozorišnog komada za djecu jeste i njena prilagođenost svim uslovima igranja, kako u pozorišnim ambijentima, tako i u školskim ili drugim prostorima koji budu u opticaju. U predstavi igraju diplomirani glumci Luka Spasojević i Hasan Sušić. Režiju potpisuje Hasan Sušić.

AUTOR POZORIŠNE SCENE ZA DJECU:
Dramski umjetnik Hasan Sušić završio je Akademiju dramske umjetnosti UNTZ, te je trenutno na postdiplomskom studiju Akademije scenskih umjetnosti UNSA, trenutno radi na Akademiji dramskih umjetnosti UNTZ kao predavač na stručno-umjetničkim predmetima. Kao student, a kasnije i svršeni glumac igrao je u teatarskim kućama u Tuzli, Mostaru i Sarajevu. Snimao za nezavisne filmske produkcije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Švedskoj. Pokretač je poetskog teatra „Krovovi“ u Zagrebu.
Učestvovao je na najznačajnijim pozorišnim festivalima: Pozorišni/kazališni susreti Brčko, regionalni festival monodrame „Inbox” Travnik 2023, Pozorišne igre Jajce, Pozorišni festival u Banja Luci, kao i na najznačajnijem regionalnom festivalu Sterijno pozorje u Novom Sadu. Učestvovao je i na regionalnim i internacionalnim filmskim festivalima i smotrama. U relativno kratkoj glumačkoj biografiji Hasan Sušić je ostvario značajan broj uloga, dvadesetak u pozorištu i osam na filmu i televiziji. Svojim djelovanjem na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu počinje se baviti teatrom za djecu 2013. godine. u predstavi „Derviš i smrt“ Meše Selimovića, svoj profesionalni habitus seli u Tuzlu i Zagreb gdje aktivno učestvuje u radionicama i radu sa djecom, sinhronizacije crtanih filmova za djecu, pisanju za djecu, režiranju komada za djecu i glumeći aktivno od 2013. god. U predstavi „Game on (Poklon i vreća)“ potpisuje adaptaciju teksta, kolektivnu režiju, muziku i igra ulogu Poklona.