Pusti brigu – Uzmi knjigu

Elma Bećirević, edukatorica – Udruženje ”Sahan”

Fatma Bejdić – Pusti brigu – uzmi knjigu – hajde da FEDUjemo

Fatima

Fikreta Nazifović, predsjednica Udruženja “Sahan“

Sara i Hana Sirćo

Sara Sirćo

Ajša Hasanspahić

Ajša Hasanspahić

Ajša Hasanspahić

Tajra Dizdarević – Hajde da FEDUjemo

Džejla i Adin Kurtalić – Hajde da FEDUjemo

Ajša Hasanspahić

Saira i Nadža

Sajra i Nadža

Saira i Nadža Fazlić