Pusti brigu-uzmi knjigu

SAHAN_FEDU_2020

Elma Bećirević, edukatorica – Udruženje ”Sahan”

Fatma Bejdić – Pusti brigu – uzmi knjigu – hajde da FEDUjemo

Sara Sirćo

Sara i Hana Sirćo

Ajša i Harun Hasanspahić

Ajša Hasanspahić

Tajra Dizdarević – Hajde da FEDUjemo

Džejla i Adin Kurtalić – Hajde da FEDUjemo

Saira i Nadža Fazlić

 

Fikreta Nazifović, predsjednica Udruženja “Sahan“