Djeca cijeli dan uživaju na mnogim radionicama prvog dana FEDU-a

03/05/2023
Trenutno se dvije radionice održavaju u “Centru za kulturu i edukaciju Safet Zajko”, koju predvode Elma Bećirović pod nazivom “U susret proljeću” i Samir Sućeska pod nazivom “Skulpture drevne Bosne”.