Izvršna direktorica Festivala Indira Kučuk-Sorguč poručuje