Književno-kreativna čitaonica – O.Š. “Osman Nakaš” Sarajevo

08/05/2024

Književno-kreativna čitaonica i druženje sa dječjim piscima Muhidinom Šarićem i Bajruzinom Hajrom Planjcem, naravno i sa našom Ilhanom. 

JU O.Š. “Osman Nakaš” Sarajevo