Kreativna radionica “Skulpture drevne Bosne”

04/05/2023
I drugi dan festivala mališani su na kreativnoj radionici “Skulpture drevne Bosne”, akademskog kipara Samira Sućeske u Centar za kulturu i edukaciju “Safet Zajko”!