Kreativna radionica: Storytelling i emocije, sa Ilmom Islambegović-Fišo

08/05/2024
Kreativna radionica: Storytelling i emocije, sa Ilmom Islambegović-Fišo održana u Centar za kulturu i edukaciju “Safet Zajko”u sklopu 10. Festivala dječije umjetnosti FEDU.