Naučni skup na temu “Recepcija bajke u savremenoj kulturi”

05/05/2023
Naučni skup 4
Naučni skup na temu “Recepcija bajke u savremenoj kulturi” okupio je eminentna imena iz književnosti, književne teorije, pedagogije i sociologije, iz cijele Regije. Skup je pozdravio direktor Festival dječije umjetnosti FEDU Fahrudin Kučuk, a vodila i organizirala je prof. dr. Vildana Pečenjković. Nakon prošlogodišnjeg naučnog skupa FEDU je objavio i zbornik “Bajka: Izazovi novog vremena”. Ponosni smo da FEDU gaji i ovaj princip osvješćivanja vrijednosti literature u životima djece, kao i da se seriozno istražuje i obrađuje literatura za djecu.