Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine

08/05/2024

U saradnji sa Festivalom dječije umjetnosti FEDU organizirana posjeta i radionica za učenike JU Osnova škola “Mustafa Busuladžić”. Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i saradnji!

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.