Posjeta OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”, Općina Centar Sarajevo

05/12/2023
Posjeta OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak
Danas su naši vilenjaci-pisci posjetili male vilenjake velike mašte u školi “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”, Općina Centar Sarajevo. Lidija Sejdinović i Fahrudin Kučuk, potpomognuti Fedu talentom, našim Nurom Mehmetovićem, razgovarali su s njima, čitali bajke, glumili i recitivali poeziju. Bila je to interaktivna promocija zbornika “Vilenjakovo pero: Čarobne priče” koja je nastala od nagrađenih bajki sa 9. Festivala dječije umjetnosti. Drugi i četvrti i peti razredi ove škole, njih više od stotinu učenika, otkrilo je tajne bajki i njihovih junaka. Svi zajedno dešifrovali smo kako voljeti prijatelje, životinje, cijeli svijet. Hvala Općini Centar koja je podržala publiciranje ovog zbornika i projekat FEDU SUMMER FEST 2023. Hvala divnoj učiteljici Ajla Babic koja je poželjela da njeni vilenjaci pročitaju “Vilenjakovo pero”.