Poziv na II naučni skup „Recepcija bajke u savremenoj kulturi”

05/02/2023
Moderator - prof. dr. Vildana Pečenković

9. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI
POZIV NA NAUČNI SKUP

“RECEPCIJA BAJKE U SAVREMENOJ KULTURI”

Petak, 05.05.2023. godine u 10h

Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko”, Sarajevo

Poštovani/a,

čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da učestvujete na II naučnom skupu „Recepcija bajke u savremenoj kulturi” koji se organizira u okviru 9. Festivala dječije umjetnosti (FEDU), prvog internacionalnog umjetničkog festivala za djecu u BiH i regionu.

Pojam bajka oduvijek je povezivan sa usmenom tradicijom ali je prije svega rezerviran za naracije u kojima je smješten fantastični svijet u kojem se nadnaravni događaji podrazumijevaju kao dio svakodnevice. Bajka tako spada i u kategoriju usmenih priča ali i umjetničkih tekstova fantastične sadržine. Pored literarne, bajka ima i kulturnu vrijednost prema kojoj se definira kao žanr od izuzetnog značaja, za povijesne ali i savremene civilizacijske tokove. Svojom strukturom, sadržajem ili drugim elementima po kojima se prepoznaje, bajka intrigira folkloriste, kulturne antropologe, historičare, sociologe, filozofe, psihologe, pedagoge, književne kritičare i brojne druge, da propituju smisao, svrhu i njenu aktuelnost u savremenom vremenu. Osnovna razlika između folklora i književnosti jeste u različitim simboličkim kodovima koje koristi svaki način pripovijedanja – prvi je usmeni, neponovljiv i uvijek drugačiji, a drugi javni, zapisan i podliježe određenim zakonitostima.

U savremenoj kulturi, bajka je postala jedan od žanrova književnosti za djecu, i danas je skoro nemoguće zamisliti djetinjstvo bez bajke. Recepcijski učinci bajki, različiti su kroz povijest, ali zavise i od starosti i uzrasta čitalačke publike. Kada je u pitanju najmlađi čitalac njegov doživljaj bajke utječe i na kasniji psihosocijalni razvoj.

Pozivamo predstavnike akademske zajednice, istraživače i sve zainteresirane da svojim izlaganjima doprinesu razumijevanju novih aspekata bajki u savremenoj kulturi.

Temu i sažetak izlaganja na bosanskom ili engleskom jeziku molimo da dostavite na e-mail adresu: fedu.naucniskup@gmail.com najkasnije do 5. 4. 2023. godine.

Radovi predstavljeni na naučnom skupu bit će objavljeni tokom 2023. godine u zborniku radova pripremljenim u skladu s referentnim standardima za publikacije ove vrste.

Naučni skup održat će se u Sarajevu 5. 5. 2023. godine s početkom u 10.00h.

Napominjemo da je za izlagače koji dolaze izvan Kantona Sarajevo organizator FEDU osigurao smještaj.

Predsjednica Organizacionog odbora
Prof. dr. Vildana Pečenković