Predstava “Kaktus bajka”

03/05/2023
Prva predstava na našem Festival dječije umjetnosti FEDU, puna sala, nastala je graja, a za to je zadužena ekipa Gkl Split i njihova “Kaktus bajka” Sretno drugari!