Amina Zubčević – Radionica “Mozgaonica”

05/05/2023
Amina Zubčević - Radionica "Mozgaonica"
Naša Amira Zubčević i njena Mozgaonica bh na 9. Festivalu dječije umjetnosti FEDU. Centar za kulturu i edukaciju “Safet Zajko”.