Radionica “Plavi artizam”

03/05/2023
Poseban segment 9. Festivala dječije umjetnosti predstavlja kreativno-edukativni rad sa djecom s poteškoćama u razvoju. U okviru radionice “Plavi artizam” mentorica Aida Šarac Berbić u Brusa bezistanu Muzeja Sarajeva je kreirala vezu između muzejskih eksponata i umjetničkog dodira i doživljaja istih kod djece. Djeca su crtala ibrik u tehnici kineskog kolaž papira, s tim da su dobili na uvid muzejski eksponat ibrik koji su mogli dotaći posebno i oblikovati vlastiti doživljaj predmeta te ga pretočiti u sliku.