U O.Š. Mustafa Busuladžić

03/05/2023

Stižemo na sve strane….rekoh vam ja djeco, Fahro pripremio iznenađenje i na sve strane stiže…
Kako?
Pa naravno na čarobnom tepihu a pooonekaaad unajmi i jednog irvasa jer …mora stići na sve strane našega grada.