Uručena zahvalnica načelniku Hadžibajriću za podršku FEDU

23/05/2020
Uručena zahvalnica načelniku Hadžibajriću za podršku FEDU-

Direktor Festivala Fahrudin Kučuk uručio je načelniku Hadžibajriću zahvalnicu za podršku prvom dječijem festivalu na području Općine Stari Grad.