Zahvalnica Senadu Čišiji, direktoru Gradske biblioteke Kakanj

06/12/2023
Fahrudin Kučuk je dodijelio zahvalnicu Senadu Čišiji

Fahrudin Kučuk je dodijelio zahvalnicu Senadu Čišiji, direktoru Gradske biblioteke Kakanj za kontinuiranu podršku Festivalu dječije umjetnosti, FEDU.