Naučni skup

prof. dr. Vildana Pečenković

NAUČNI SKUP

Petak 05.05. 10h – Centar  za kulturu i  edukaciju “Safet Zajko” 

Naučni skup na temu ¨Recepcija bajke u savremenoj kulturi¨

Moderator: prof. dr. Vildana Pečenković

POZIV ZA UČEŠĆE
NA II NAUČNOM SKUPU
“RECEPCIJA BAJKE U SAVREMENOJ KULTURI”
POZIV