U O.Š. “Behaudin Selmanović”

04/05/2023
Druženje sa dječijim piscem, Fahrudin Kučuk, u sklopu OŠ “Behaudin Selmanović”. Drugi dan festivala je uveliko počeo! Ako već niste, brzo provjerite na našoj stranici Festival dječije umjetnosti FEDU šta nas to sve očekuje danas.